Príklad 1    späť

Možnosti textu: normálný, zváčšený na 24, tučný, šikmým podčiarknutým farebným

Horizontálna čiara:


Hypertext: ..\index.htm

Dátum, Symbol : 21. 10. 2010 ... 21. októbra. 2010 ... 21. 10. 2010 09:10:09 ... ©   Õ   ß

Zoznamy číslované alebo odrážkované: 

  1. pondelok

  2. utorok

  3. streda

Tabuľky:  

zlúčené bunky :-)

     
tieto bunky majú zmenené rámčeky